Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat proszone są o dostarczenie zgody rodzica/opiekuna na udział w biegu.

Bez poprawnie wypełnionej i podpisanej zgody nie będzie można wystartować.

 

Formularz do ściągnięcia i wydrukowania:

www.biegswietejkingi.pl/files/KINGA_2019_zgoda_rodzica.pdf