Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

  • 50 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 30.04.2018r;
  • 60 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 12.05.2018r;

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec
KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Bieg Świętej Kingi +  imię i nazwisko uczestnika;