Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

  • 50 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 30.06.2021r;
  • 60 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 31.07.2021r;
  • 70 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 14.08.2021r;

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec
KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: BŚK 2021 +  imię i nazwisko uczestnika;

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@biegswietejkingi.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2021r organizator zwraca 70 % kwoty wpisowego;
  • po terminie 01.07.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 30.06.2021r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma mozliwości wystawienia faktury;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;