Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

 • 35 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 31.01.2019r;
 • 40 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 31.03.2019r;
 • 45 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 19.05.2019r;
 • 50 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 25.05.2019r;

 
Opłata za udział sztafety wynosi:

 • 120 zł opłata uiszczona w terminie do 19.05.2019r;
 • 150 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 25.05.2019r;

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec
KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 43 8805 0009 0047 9314 2000 0010

Tytuł wpłaty: Bieg Świętej Kingi +  imię i nazwisko uczestnika;

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@biegswietejkingi.pl

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.03.2019r organizator zwraca 50 % kwoty wpisowego;
 • po terminie 01.04.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 19.05.2019r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma mozliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;