Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 300 osób łącznie na wszystkie biegi;